Izba Gospodarcza Blockchain
i Nowych Technologii

ul. Stawki 2, piętro 31
00-139 Warszawa

Email: contact@blockchaincourt.org
Tel: 22 114 35 70